Yönetim Kurulu

Rasih Denktaş Çelebi

Genel Başkan Yard.

Gönül Kalyon

Genel Sekteter

Naciye Kırcı

Sosyal İşler

Mine Kırkağaç

Eğitim İşleri

Figen Alaçayır

Sosyal İşler