TEŞVİKİN ONURU

Kıbrıs Türk Kültür Derneği

TEŞVİKİN ONURU

PAZAR’LIK

                                       TEŞVİKİN ONURU

                                                                                                          Ahmet GÖKSAN

                                                                                               ahmetgoksan45@gmail.com

            “Bizlere cesaret veren ve yine bizleri teşvik eden halktan gelen manevi destekti. Onun yardımı olmamış olsa idi vakıflar idaresi halka ‘kayıtsız şartsız’ teslim edilmez ve birkaç kişinin bağırması da boşlukta kaybolur giderdi”. 1976

                                                                                                                      Dr. Fazıl KÜÇÜK

            Yakın çevremizdeki ülkelerde yaşanmakta olan çatışmalar ve savaşlar yeni bir dünya düzeninin işaret fişekleridir. Geçmişte emperyalist amaçlarla ülkelere egemen olanların koltuklarının çatırdamaya başladığı gerçeği ile yüzleşiyoruz. Kurulması düşünülen yeni yapı içerisinde Kıbrıs adasının da yeni yapılanma içinde yer alacağı kaçınılmazdır. Bir anlamda çevresinde bulunan zengin kaynak-lar adayı dünyanın merkezine oturtmaktadır. Bu nedenle 05 Şubat 2023 tarihinde Rum kesiminde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Kıbrıs Türklerinin yeni yapılanma içindeki durumları da dikkate alınacaktır.

Cumhurbaşkanlığı seçimine gidilirken Bay Nikos Anastasiyadis, giderayak taşınmazların dağılımını gündeme taşıyor. 1974 yılı öncesinde Türklerin %      14 oranında 1974 sonrasında bu oranın %37’ye yükseldiğini söylüyor. Güneydeki taşınmazların daha değerli olduğunu söylüyor. Ayranın ekşi yoğurttan yapıldığı-nın bilinmesine karşın hiç kimse ayranının ekşi olduğunu söylemiyor. Anastasiyadis’in bu açıklaması bizi ayran satıcısını düşündürür noktaya taşıyor. Bu nedenle çözüm için siyasi konulardan öncelikli olarak taşınmazlar üzerinde çalışma yapılmasını gerekli kılıyor.

Taşınmazlar değerlendirilirken gerçek sahiplerinin yaşamıyor olması dikkate alınmalıdır. İkinci kuşak ile üçüncü kuşak arasında sıkıntı yaşanacaktır. Bu konu siyasi çözüm arayışlarının önünde takoz olarak kalacaktır. Bunun ötesinde her iki bölgedeki taşınmazların üzerine yapılmış olan yapılar bulunmaktadır. Türk Vakıflarına ait olan taşınmazlar üzerine yapılan binalar vardır. Ki bu konu Annan’ın belgesinde dini kurumlara ait mallar olarak belirtilmiyordu. Dini kurum olarak yalnızca Kiliseye ait taşınmazlar belirtiliyordu.

DİSİ Başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı aday adayı olan Bay Averof Neofidu Kıbrıs sorunundaki ‘çıkmazın’ güvenlik ve enerji nedeniyle Türkiye’nin koyduğu engellerin de birlik olarak aşılabileceğini söylüyor. Ek olarak da Maraş’ın kaybedilmesi halinde adanın tamamının kaybedileceğini belirtiyor. Bugün yaşanan durgunluğun tek nedeni bulunduğunu ve bununda Türkiye olduğu savını öne çıkarıyor. Başkan seçilmesi halinde NATO’ya üyelik başvurusunu yapacağını şimdiden açıklıyor.

Dışişleri Bakanı Yannakis Kasulidis de geri kalmamak için Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğinin Türkiye’nin üçlü anlaşması ile imzalamaları sonucu başarıldığını kaydediyor. Kasulidis, bu iki ülke ile birlikte NATO üyesi olmayan sadece 4 AB üyesi kaldığını belirterek ‘Kıbrıs’ın NATO’ya üyeliğine olanak tanıyacak koşullar olsa idi kullanırdık. Şu anda ne zemin ne de Türkiye böyle bir gelişmeye izin vermeye niyetli” diyor.

Kasulidis, ‘mevcut durumun garanti ettiği tek şey Türkiye’nin varlığının kalıcılaştırılmasıdır’ dedikten sonra ‘önce çözüm sonra da Türkiye ile gazın taşınması için MEB ile Kıta Sahanlığı konusunu konuşabiliriz’ diyor. Genel durumu bu şekli özetledikten sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim kazanırsa kazansın batı cephesinde değişecek bir hususun olamayacağıdır. Bu nedenle karşımızdakilere değil öncelikle kendimize güvenmek durumunda olmak durumundayız.

Adanın güneyinde kim Cumhurbaşkanı seçilirse seçilsin bizlerin öncelikle kendimize güvenerek çalışmalar yapmamız gerekiyor mu ne…

SEVGİ ile kalınız…  

                                                                       22 Temmuz 2022 - Ankara -