Kıbrıs Türk Kültür Derneği

Modern ulus devletlerin en temel dayanak noktalarından biri vatan olarak tanımlanan bir alan üzerinde yaşayan nüfusla bu alanın egemen tek temsilci kurumu olan devlet arasındaki karşılıklı hak ve ödevlere dayalı kurulan vatandaşlık bağıdır. Bu bağın meşruiyeti ise vatandaş olarak tanımlanan her bireyin siyaseten temsil edilmesine dayanır. 

 

Oy kullanma hakkı bu temsilin en temel göstergesidir. Bu konu sadece Ülkemizin değil kendi sınırları dışında vatandaşları bulunan hemen hemen tüm devletler açısından önemli bir gündem başlığıdır. Yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşlarının büyük bölümü KKTC ile bağlarını hâlâ güçlü bir şekilde devam ettirmektedir.  Hiç şüphesiz ki bunun en açık örneği yurtdışında yaşayan ve her yıl Ülkemize askerlik görevini yerine getirmek için gelen gençlerimizdir.

 

Anayasamızın; Seçme, Halk oylamasına Katılma ve Seçilme Hakkı başlıklı 68. Maddesinde ‘’ Seçme ve halkoylamasına katılma, onsekiz yaşını bitirmiş olan her yurttaşın hakkı ve ödevidir. ‘’ demektedir.  Ülkemizin geleceği için karar vermek yurt dışında yaşayan biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının da en temel hakkıdır. Bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması konusunda adım atılması gerekmektedir. 

 

Bu nedenle bugün yıllar öncesinde yapmış olduğumuz bir başvurumuzu tekrar gündeme getirmek için Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Başbakana, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisinde bulunan, tüm Milletvekillerine, KKTC Hükümet üyelerine, Ülkemizde siyaset yapan tüm partilerin liderlerine gönderdiğimiz dilekçemizle sesleniyor ve anayasal bir hak olan seçme hakkımızın verilmesi konusundaki talebimizi  bir kez daha dile getiriyoruz.  

 

 

                                                                                                 Saygılarımızla,

                                                                                KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ

                                                                                             GENEL MERKEZİ

 

                                                                                               Tolga ÜNSALDI

                                                                                              GENEL BAŞKAN

Sayfamızı Paylaşın: